HÍREK

4,1%-kal csökkent az ipari termelés

2023 márciusában az ipari termelés volumene 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,0%-kal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében csökkenést mértünk, ugyanakkor a legnagyobb súlyú járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában jelentősen nőtt a termelés volumene. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2023. februárinál 0,2%-kal nagyobb volt.

2023. márciusban:

Az ipari termelés volumene 4,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban az előző hónaphoz képest 0,2%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 0,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 31, a 14%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 23%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 17,0, a feldolgozóiparé 13,1%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9, a csekély súlyú bányászaté 23, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 25%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2021 109,0 107,5 111,3 106,1 72,2
2022 105,8 106,0 100,3 108,4 71,4
2023. január 101,4 100,8 88,2 105,9 74,7
február 96,1 98,0 89,2 101,4 74,0
március 97,1 99,1 86,9 104,4 73,4
2023. évkezdettől 98,1 99,2 88,0 103,9 74,0

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás az alágak közül a legnagyobb mértékben, 23,5%-kal bővült az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 27, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 21%-kal nőtt.

A 11%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 23%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 39, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készüléké 12,9%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés 9%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 13,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 24, az elektronikai alkatrész, áramköri kártyáé 12,1%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 13,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt. Mindössze három alágazatban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben, 8,9%-kal a dohánytermék gyártásában. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 11,3%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A többi hét alágazatban 9,0 és 46% közötti mértékben csökkent a termelés, a legkevésbé a tejfeldolgozásban, a leginkább a csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 17,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 12,9%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Utóbbin belül a kohászati ágazatban (fémalapanyag gyártása) még ennél is nagyobb mértékben csökkent a volumen.

Folytatódott a csökkenés a vegyi anyag, termék gyártásában, ahol márciusban 27%-kal kisebb volt a termelés, mint egy évvel azelőtt, nagyrészt a műanyagalapanyag-, a műtrágya-, nitrogénvegyület-, illetve a szervesvegyialapanyag-gyártás jelentős visszaesése miatt.

A legnagyobb mértékben, 30%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2023. március

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 86,7 12,0
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 82,9 7,7
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 87,1 7,6
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 86,2 9,2
CJ Villamos berendezés gyártása 123,1 11,2
CL Járműgyártás 123,5 26,4

Az ipari termelés Nyugat-Dunántúlon (6,4%-kal), Pest régióban (2,8%-kal) és Közép-Dunántúlon (0,3%-kal), nőtt. A többi régióban 1,9 és 16,4% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Budapesten.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 6,3%-kal nagyobb volt a 2022. márciusinál. Az új belföldi rendelések 13,4%-kal visszaestek, ugyanakkor az új exportrendelések 10,2%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány március végén 7,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2023. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 3,1%-kal csökkent. Az összes értékesítés 58%-át adó külpiaci eladások volumene 0,5, a 42%-ot képviselő hazai értékesítésé 15,2%-kal visszaesett.

feldolgozóipar 13 alága közül 8-ban csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 32%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A többi 5-ben 0,1 és 31% közötti mértékben nőtt a volumen, leginkább a villamos berendezés gyártásában, míg a legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 16,7%-kal bővült.

Vállalkozásod fejlesztéséhez partnert keresel? Üzleti terv készítés, hitelkérelem összeállítása szakértői segítséggel könnyebb! Látogass el weboldalunkra és jelezd igényedet a Kapcsolat | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu) menüpontban vagy hívj bennünket a 30-373-2000, 70-791-1313, 30-342-6308-as telefonszámokon.

#termelés #ipar #rendelés #értékesítés

Forrás: www.ksh.hu; Vállalkozói hitel, hitelprogram megoldások | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu)

ipari termelés

ipari termelés

MEGOSZTÁS

KORÁBBI HÍREK

Erste Bank
Erste vállalkozói felmérés

Erste Bank vállalkozói kutatás

Erste Bank: Megmaradt a magyarok vállalkozói kedve kutatások szerint Vonzó és társadalmilag megbecsült karrierútnak számít a vállalkozás Magyarországon. Ismét emelkedésnek indult a vállalkozások száma –

TOVÁBB OLVASOM »
ipari termelés
ipari termelés

8,3%-kal csökkent az ipari termelés

2023 áprilisában az ipari termelés volumene 8,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 5,8%-kal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján

TOVÁBB OLVASOM »
üzletek
kiskereskedelmi üzletek forgalma

Csökkent az üzletek forgalma

12,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma 2023. áprilisban a kiskereskedelemi üzletek forgalmának volumene – jelentős bázishatás mellett – a nyers adat szerint 13,6, naptárhatástól megtisztítva

TOVÁBB OLVASOM »
ipari termelői árak
ipari termelői árak változása

Csökkenő ipari termelői árak

Az ipari termelői árak 2023 áprilisában az egy évvel korábbihoz képest 15,9%-kal növekedtek. Az előző hónaphoz viszonyítva 2,0%-kal csökkentek 2023. áprilisban az ipari termelői árak

TOVÁBB OLVASOM »
beruházások változása
beruházások változása

Csökkenő beruházások

2023 I. negyedévében 2,8%-kal csökkentek a beruházások A beruházások volumene 2023 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,8%-kal csökkent, az előző negyedévhez képest

TOVÁBB OLVASOM »